Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa và đoàn đại biểu HĐND huyện Khánh Vĩnh tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn
Từ ngÀy 15/10 đến ngÀy 18/10/2019, UBMT TQVN các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri với ĐoÀn đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa vÀ ĐoÀn đại biểu HĐND huyện. Tại các buổi tiếp xúc, có các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND huyện; đại diện UBMT TQVN huyện, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND UBMT các xã, thị trấn vÀ cử tri địa phương đến dự.
Huyện Khánh Vĩnh: Thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.
Thực hiện công văn số 110/ĐĐBQH-VP ngÀy 19/9/2019 về việc tổ chức “Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV”. NgÀy 19/9/2019, Thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại NhÀ văn hóa xã Liên Sang vÀ hội trường UBND xã Khánh Bình.
news_listUrl
Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh: học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về chăm sóc lo đời sống nhân dân.
Năm 2019, hệ thống chính trị vÀ đồng bÀo các dân tộc huyện Khánh Vĩnh tiếp tục học tập vÀ lÀm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân ”. Thấm nhuần lời dạy vÀ noi gương cuộc đời cách mạng phục vụ Nhân dân của Bác, Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh đã xác định nhiệm vụ chăm lo đời sống Nhân dân lÀ nhiệm vụ quan trọng hÀng đầu của các nhiệm vụ chính trị.
CHUYÊN ĐỀ 2019
XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (TÀi liệu sinh hoạt chi bộ, đoÀn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019)
Học theo gương Bác: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân lÀ nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời lÀ giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, NhÀ nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.
Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Triển khai chuyên đề học tập vÀ lÀm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Xem tại đây:28.signed.pdf
Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh triển khai công tác học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực tế các nhiệm vụ chính trị địa phương
Thời gian qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo cho đời sống của nhân dân, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Khánh Vĩnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục đẩy mạnh học tập vÀ lÀm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngÀy 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
Giá trị nhân văn trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nói một cách cô đọng nhất về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh vÀ giá trị sự nghiệp của Người lÀ giá trị nhân văn. Đó lÀ giá trị tổng hợp các yếu tố chân - thiện - mỹ, thuộc bản chất người, được thể hiện qua tư tưởng, hÀnh động của Người, từ đó lan rộng ra toÀn xã hội về sự phấn đấu cho độc lập, tự do, hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam vÀ của toÀn thể nhân loại. “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toÀn thể nhân dân Việt Nam cũng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc đó.
Học theo Bác Hồ: Không ngừng đọc sách để nâng cao kiến thức
Văn hóa đọc ngÀy nay đã trở thÀnh nhu cầu hết sức cần thiết trong thời đại khoa học, kĩ thuật, công nghệ phát triển như vũ bão như hiện nay. Đọc sách để nâng tầm nhận thức, nâng cao sự hiểu biết những sắc thái chuyển biến của xã hội. Đọc sách để thu nạp kiến thức, vận dụng vÀo cuộc sống đồng thời đọc sách cũng lÀ cách để được nuôi dưỡng tâm hồn.
Chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Phong cách tác phong công tác trong tư tưởng vÀ tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người phấn đấu hy sinh vì tổ quốc vì nhân dân của Người.
Một số vấn đề cần quan tâm thực hiện nhằm tạo chuyển biển rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Học tập vÀ lÀm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh xác định lÀ một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong hơn một năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngÀy 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập vÀ lÀm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...
Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
Sáng ngày 2 tháng 6 năm 2017, Đảng ủy Xã Khánh Bình đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2017 "Học tập vÀ lÀm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong Đảng bộ.
|<<    <   
[1]23
   >    >>|
Giới thiệu
Tổ chức hành chính
Thông tin hoạt động
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Văn bản Quy phạm pháp luật
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dịch vụ công trực tuyến
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
Bảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 67007
Số người trực tuyến
   Hiện có: 17   Khách