Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa và đoàn đại biểu HĐND huyện Khánh Vĩnh tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn
Từ ngÀy 15/10 đến ngÀy 18/10/2019, UBMT TQVN các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri với ĐoÀn đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa vÀ ĐoÀn đại biểu HĐND huyện. Tại các buổi tiếp xúc, có các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND huyện; đại diện UBMT TQVN huyện, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND UBMT các xã, thị trấn vÀ cử tri địa phương đến dự.
Huyện Khánh Vĩnh: Thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.
Thực hiện công văn số 110/ĐĐBQH-VP ngÀy 19/9/2019 về việc tổ chức “Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV”. NgÀy 19/9/2019, Thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại NhÀ văn hóa xã Liên Sang vÀ hội trường UBND xã Khánh Bình.
news_listUrl
Huyện Khánh Vĩnh phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý năm 2019
Thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vÀ trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 705/QĐ-TTg ngÀy 25 tháng 5 năm 2017 về ban hÀnh Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021. Đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hÀnh pháp luật đối với cán bộ vÀ nhân dân địa phương, sáng ngÀy 11/10/2019, Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với phòng Tư pháp huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý năm 2019 tại UBND thị trấn Khánh Vĩnh.
Huyện Khánh Vĩnh: Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Ngày 13/9/2019, Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh ban hành Công văn số 2694/UBND-NC về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông quatại kỳ họp thứ7, Quốc hội khóaXIVvà một số nhiệm vụ trọng tâmtrong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.
Huyện Khánh Vĩnh sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp 2013
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII lÀ kết tinh trí tuệ của toÀn Đảng, toÀn dân, toÀn quân ta; thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam thời kỳ đổi mới toÀn diện đất nước. Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thi hành và trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 23/5/2019, UBND huyện Khánh Vĩnh thực hiện sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp 2013. Việc sơ kết được tổ chức nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế. Nội dung sơ kết bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc Hội về hướng dẫn thi hành một số điểm của Hiến pháp 2013; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các nội dung của Hiến pháp; việc rÀ soát, ban hÀnh văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá việc điều chỉnh về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp vÀ việc triển khai các biện pháp bảo đảm thi hÀnh Hiến pháp.
Giới thiệu các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (Kỳ 1)
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 09 luật, gồm: Luật Bảo vệ bí mật của Nhà nước; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Sau đây là những nội dung cơ bản của các Luật:
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 12 NĂM 2018
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 12 NĂM 2018
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 13 NĂM 2018
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 13 NĂM 2018
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 11 NĂM 2018
Các văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 10 năm 2018
Bản tin Pháp luật số 10 năm 2018
CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 9 NĂM 2018
Bản tin pháp luật số 09 Năm 2018
Các văn bản Pháp luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 08 NĂM 2018
CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 8 NĂM 2018
|<<    <   
[1]2345
   >    >>|
Giới thiệu
Tổ chức hành chính
Thông tin hoạt động
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Văn bản Quy phạm pháp luật
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dịch vụ công trực tuyến
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
Bảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 66780
Số người trực tuyến
   Hiện có: 2   Khách