A+ A A-
  28/09/2019 08:17        

Hội đồng nhân dân xã Giang Ly tổ chức kỳ họp lần thứ VII

Ngày 28/12/2018, tại Hội trường UBND xã Giang Ly, Hội đồng nhân dân xã khóa XI đã tổ chức kỳ họp lần thứ 7 năm 2018. Về dự kỳ họp có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành, đoàn thể và 20 đại biểu HĐND xã khóa XI.

   

Quang cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, HĐND xã Giang Ly đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND xã năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2018 và mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; Báo cáo tình hình thu- chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu- chi ngân sách năm 2019; Tờ trình về việc phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2019; Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công tủng hạn 5 năm 2016-2020; Ban kinh tế- xã hội trình bày báo cáo thẩm tra Kế hoạch quản lý sử dụng đất năm 2018 và phương hướng kế hoạch sử dụng đất năm 2019; thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội năm 2019; thẩm tra danh mục mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2019; thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc chuyển đổi kế hoạch, mục đích sử dụng đất năm 2019; thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Thông báo tham gia xây dựng Chính quyền năm 2018 của UBNMTQVN xã; Kế hoạch, quản lý sử dụng đất năm 2018 và phương hướng kế hoạch sửu dụng đất năm 2019; Báo cáo giải trình ý kiến cử tri tại kỳ họp lần thứ 7; Ban pháp chế thông qua báo cáo thẩm tra về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2019; Thông qua báo cáo kiểm điểm của tập thể UBND xã; 

Cũng tại kỳ họp này, HĐND xã Giang Ly tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND xã bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội. Phát biểu về một số vấn đề liên quan trong việc lấy phiếu tín nhiệm, ông Xà Nga, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đề nghị các vị đại biểu khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm phải đánh giá khách quan, toàn diện, nhìn nhận cả quá trình phấn đấu, làm việc của những người được lấy phiếu tín nhiệm, công tâm, thể hiện trách nhiệm khi lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu.

   

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu

Kết thúc Kỳ họp, HĐND xã đã thảo luận và biểu quyết thông qua 8dự thảoNghị quyết: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu; Nghị quyết về mục tiêu, giải pháp phát triển KT-XH năm 2019; Nghị quyết phê duyệt tình hình thu- chi ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND xã và các Ban của HĐND xã năm 2019; Nghị quyết về chuyển đổi kế hoạch, mục đích sử dụng đất năm 2019; Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2019và Nghị quyết về kết quả kỳ họp thứ VII Hội đồng nhân dân xã Giang Ly khóa XI năm 2018.

Ngọc Viễn

 
Giới thiệu
Tổ chức hành chính
Thông tin hoạt động
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Văn bản Quy phạm pháp luật
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dịch vụ công trực tuyến
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
Bảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 66949
Số người trực tuyến
   Hiện có: 2   Khách