A+ A A-
  27/09/2019 15:23        

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh (NHCSXH): Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối với tín dụng chính sách xã hội.

Sáng ngày 19/7/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiệnChỉ thị số 40-CT/TWngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI)về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Cao Cường - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện;Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện HĐQT chủ trì hội nghị;Thành phần tham dự còn có đại diện UBMT huyện; thành viên của Ban đại diện Hội đồng Quản trị; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Đài Truyền hình và Truyền thanh huyện Khánh Vĩnh; Phóng viên thường trú Báo Nông nghiệp và PTNT Việt Nam dự và đưa tin.

  

Quang cảnh Hội nghị

Tại huyện Khánh Vĩnh, ngay sau khi Chỉ thị 40CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội được ban hành;Huyện ủy ban hành Công văn số 583-CV/HU ngày 22/06/2015 về tăng cường sự lãnh đạo cùa Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014; UBND huyện đã ban hành văn bản số 724/UBND-KT ngày 19/05/2015 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, Công văn số 1001/UBND-KT ngày 23/4/2018 của UBND huyện về việc khắc phục các tồn tại trong quản lý vốn tín dụng chính sách năm 2017... Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyệnđã tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo cho các cán bộ công nhân viên chức và người lao động của đơn vị nghiên cứu, học tập, nắm bắt nội dung của Chỉ thị 40 để làm công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện gắn với nội dung công việc cụ thể. Chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn xã, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chỉ thị 40 tại địa bàn mình phụ trách và tham mưu giúp cấp ủy địa phương triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất; coi việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40 là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi cán bộ, nhân viên.

  

Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện HĐQT phát biểu tại hội nghị

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 40 đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của NHCSXH huyện đạt được nhiều kết quả khả quan. Cấp uỷ, chính quyền địa phương đã coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hội vay ủy thác hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tốt với các Hội đoàn thể, đặc biệt ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung vốn cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn. UBND các xã, thị trấn ban hành văn bản chỉ đạo các hội, đoàn thể, các tổ vay vốn tập trung nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, chú trọng công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 40. Phòng giao dịch NHCSXH và Tổ chức Hội, đoàn thể các cấp đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau trong quản lý vốn tín dụng chính sách; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ủy thác; phân tích đánh giá những hạn chế trong công tác ủy thác để tập trung vào hướng dẫn những khâu còn yếu.

  

Ông Cao Cường - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đến nay; Tổng nguồn vốn của NHCSXH huyện đạthơn 202 tỷ đồng;Trong đó: Nguồn vốn địa phương huyện chuyển qua theo Chỉ thị 40 là 1,5 tỷ đồng, tăng so với 05 năm trước là 1,1 tỷ đồng; Tổng dư nợ hơn 202 tỷ đồng, tăng so với năm 2014 là 77,5 tỷ đồng. Bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, NHCSXH huyện Khánh Vĩnh tiếp tục tập trung vào việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; rà soát, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, xử lý nợ bị rủi ro kịp thời. Bởi vậy, nợ quá hạn đến nay chiếm tỷ lệ 0,24% so với tổng dư nợ, giảm 0,28% so với năm 2014.

Qua đó, các cấp uỷ, chính quyền địa phương đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, hiệu quả của tín dụng CSXH trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới địa phương. Trên cơ sở đó, từ huyện đến các xã, thị trấn đều quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong việc bổ sung nguồn vốn, bố trí địa điểm, thời gian làm việc. Tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh và huyện uỷ thác đến thời điểm này trên 17 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm 2019, Hội đồng nhân dân huyệnđã ban hành Nghị quyết tiếp tục quan tâm bố trí dành nguồn vốn ngân sách địa phương 300 triệu đồng để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Điều này không chỉ cho thấy sự quan tâm, mà còn thể hiện sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành và địa phương trong việc tạo điều kiện đưa tín dụng chính sách đến với người dân.

  

Các tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Minh Hoan - Giám đốc NHCSXH cho biết thêm: “ Sau khi Ban đại diện HĐQT huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội, các chương trình tín dụng chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tích cực củng cố lòng tin của các hội viên ngày càng gắn bó hơn với Tổ chức Hội,đoàn thể, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước và khẳng định vai trò, vị thế của Hội , đoàn thể tham gia vào công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, đặc biệt góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để nâng cao chất lượng ủy thác, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì và nâng cao các giải pháp đã thực hiện.Bên cạnh đó, thường xuyên tham mưu với Trưởng BĐD HĐQT các thông tintham mưu công tác quản lý điều hành hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần giúp hộ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống”.

Thu Hà

 
Giới thiệu
Tổ chức hành chính
Thông tin hoạt động
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Văn bản Quy phạm pháp luật
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dịch vụ công trực tuyến
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
Bảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 66961
Số người trực tuyến
   Hiện có: 2   Khách