A+ A A-
  31/10/2019 07:07        

CẢNH GIÁC HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG ĐỂ XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Thời gian qua, các thế lực thù địch, số đối tượng chống đối trong và ngoài nước triệt để sử dụng không gian mạng để tiến hành tán phát thông tin sai sự thật tình hình trong nước, đặc biệt là những sự kiện nóng để quy chụp, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta kêu gọi người dân xuống đường biểu tình gây rối ANTT. Hoạt động này đã, đang và sẽ là hình thức chống phá trọng tâm của các thế lực thù địch trong thời gian tới, nhất là thời gian từ nay đến Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Dựa vào sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, chúng triệt để lợi dụng không gian mạng, tấn công mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn tới mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, đối tượng chiến lược của chúng hướng tới là thanh niên, tri thức trẻ - Thế hệ làm chủ đất nước trong tương lai. Gần đây, một trong những sự kiện được chúng tập trung tuyên truyền, xuyên tạc là vụ việc Trung Quốc có một số hành vi ngăn cản hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của ta, đưa tàu khảo sát Hải dương địa chất 08 vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trên vùng biển Nam Biển Đông, gần bãi Tư Chính từ ngày 3/7/2019 đến ngày 7/8/2019. Lợi dụng sự kiện trên, từ ngày 10/7/2019, trên không gian mạng bắt đầu xuất hiện những bài viết, videoclip, hình ảnh với nội dung có tính chất kích động, xuyên tạc đường lối giải quyết tranh chấp Biển Đông, đặc biệt là chính sách “3 không” của Đảng và Nhà nước. Vậy, Chủ trương, chính sách giải quyết bất đồng trên Biển Đông của Đảng, Nhà nước ta và chính sách “3 không” là gì, có đúng đắn hay không, xin được làm rõ qua một số quan điểm sau đây:
Thứ nhất, lập trường giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông của Việt Nam là thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông(DOC). Đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với bối cảnh của nước ta.
Trong những năm qua, tình hình tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn cho khu vực và thế giới. Giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông là quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp bởi liên quan đến nhiều nước, nhiều bên. Đối với Việt Nam, giải quyết vấn đề này được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và trong chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Đảng và Nhà nước ta. Vấn đề Biển Đông liên quan đến hai nước phải được giải quyết song phương, vấn đề nào liên quan đến các nước khác, liên quan đến tự do hàng hải thì cần có sự bàn bạc của các bên liên quan. Nếu cá

 
Giới thiệu
Tổ chức hành chính
Thông tin hoạt động
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Văn bản Quy phạm pháp luật
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dịch vụ công trực tuyến
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
Bảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 66959
Số người trực tuyến
   Hiện có: 3   Khách