Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW và Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị
     A+ A A-
  31/10/2019 06:42        

Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW và Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 25/10/2019, Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị 32-CT/TW và Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Về dự và trực tiếp quán triệt tại Hội nghị có đồng chí Văn Ngọc Hường - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện.
  
Quang cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đã được đồng chí Văn Ngọc Hường quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phổ biến các văn bản liên quan đến công tác tuyên truyền và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Văn Ngọc Hường đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW và Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng ở cấp mình theo đúng kế hoạch đề ra của Huyện ủy.
Duy Hải - TGHU Khánh Vĩnh
 

Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 67352
Số người trực tuyến
   Hiện có: 5   Khách