A+ A A-
  02/06/2018 05:43        

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ XÃ NĂM 2018

     Chiều ngày 31/5, tại Hội trường Ban CHQS huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018 cho các ban, ngành, đoàn thể huyện và 03 xã Giang Ly, Khánh Thượng, Sơn Thái. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đồng Chủ tịch UBND huyện.
    Nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Bồi dưỡng nâng cao trình độ khả năng làm tham mưu của Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể, trình độ SSCĐ, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến; công tác tham mưu xử lý tình huấn trong tác chiến phòng thủ. Thông qua diễn tập bổ sung, kiện toàn hệ thống tác chiến, chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Đồng Chủ tịch UBND huyện Quán triệt, triển khai
nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018

     Phát biểu triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Đồng Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh:Quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng và chính quyền, làm công tác chuẩn bị diễn tập đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ, toàn diện sát với tình hình địa phương. Nắm vững lý luận, vận dụng lịnh hoạt, sáng tạo đặc biệt trong nhiệm vụ thực binh Trung đội Dân quân cơ động xã phối hợp thực hành đánh chiếm lại mục tiêu; tổ chức Lễ tiển quân nhân dự bị lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và đưa Quân nhân dự bị đi bàn giao tại Trạm tập trung Quân nhân dự bị của huyện.
     Để cuộc diễn tập được tiến hành theo chương trình, kế hoạch, đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện, đồng chí Nguyễn Văn Đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng tham gia diễn tập phải tập trung thực hiện tốt việc quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch diễn tập của huyện đến tận cán bộ, đảng viên, quán triệt chủ trương lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập. Vận dụng tốt cơ chế: Đảng lãnh đạo, Chính quyền điều hành, các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó Quân sự, Công an làm lòng cốt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ diễn
 
Giới thiệu
Tổ chức hành chính
Thông tin hoạt động
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Văn bản Quy phạm pháp luật
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dịch vụ công trực tuyến
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
Bảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 67014
Số người trực tuyến
   Hiện có: 3   Khách