Du lịch sinh thái miền núi Khánh Vĩnh - Một tiềm năng đang cần đầu tư để phát triển
Khánh Vĩnh là một trong hai huyện miền cao của Tỉnh Khánh hoà, có diện tích tự nhiên là 1116 km2 với dân cư là 27.600 người chủ yếu là đồng bào các dân tộc Rak lay, Trin, Ê đê…
Điểm du lịch Suối Lách xã Giang Ly
Huyện Khánh Vĩnh với nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái núi rừng kết hợp với bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
Suối Mấu - Thác Bầu: Tiềm năng phát triển du lịch huyện Khánh Vĩnh
Huyện Khánh Vĩnh là địa phương có diện tích rừng lớn nhất Khánh Hòa. Môi trường sinh thái đa dạng các loại động, thực vật cùng với nhiều hồ lớn có nhiều thuận lợi trong việc phát triển công nghiệp thủy điện, phát triển các loại hình du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng.