Giới thiệu
Tổ chức hành chính
Thông tin hoạt động
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Văn bản Quy phạm pháp luật
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dịch vụ công trực tuyến
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
Bảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

CẢNH GIÁC HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG ĐỂ XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Thời gian qua, các thế lực thù địch, số đối tượng chống đối trong vÀ ngoÀi nước triệt để sử dụng không gian mạng để tiến hÀnh tán phát thông tin sai sự thật tình hình trong nước, đặc biệt lÀ những sự kiện nóng để quy chụp, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, NhÀ nước ta kêu gọi người dân xuống đường biểu tình gây rối ANTT. Hoạt động nÀy đã, đang vÀ sẽ lÀ hình thức chống phá trọng tâm của các thế lực thù địch trong thời gian tới, nhất lÀ thời gian từ nay đến Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Liên kết banner

Số người trực tuyến
   Hiện có: 2   Khách